Han de Kroon Horecavers

De Versspecialist met de grootste bezorgservice voor:
Horeca, Grootverbruikers, Catering, Bedrijfsrestaurants en Kinderdagverblijven

Hygiëne en Constante Kwaliteit

Goede hygiëne, juiste productbehandeling, verzorgde presentatie is niet alleen belangrijk voor het product zelf, maar ook zeer zeker in het belang van onze klanten.

Toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in de markt, het moeten voldoen aan strengere overheidsregels (keuringsdienst, wet  productaansprakelijkheid, H.A.C.C.P.) eisen van ons een strenge controle op hygiëne en kwaliteit.

Wij werken in ons bedrijf met de hygiënecode van het productschap van groente en fruit. In deze code wordt volgens het H.A.C.C.P. ( Hazard Analysis Critical Control Point) principe het bewerkingsproces stap voor stap bekeken op mogelijke veiligheidsrisico’s, van het product, voor de consument. Deze code wordt aangevuld met een H.A.C.C.P. plan speciaal voor ons bedrijf.

Aan de hand van een checklist met controlepunten wordt ons bedrijf minstens vier keer per jaar op een drietal  onderdelen getoetst / beoordeeld:

1. Algemene hygiëne (verkoop- en werkruimte, apparatuur, werkmaterialen, toiletten e.d.)
2. Producthygiëne ( opslag, bewerking- en bereidingsmethode van producten, presentatie en  bacteriologisch onderzoek van producten)
3. Hygiëneonderzoek van inventaris, apparatuur en materialen.

Dit alles wordt in samenwerking gedaan met KTBA kwaliteitszorg b.v. een adviesbureau en laboratorium voor voedingsmiddelen en milieu.

Verse Groente bij Horecavers
Han de Kroon Horecavers 2016